taalTaal/ Langue:

over wifac  |  service  |  contact  |  nieuwsbrief  |  vacatures

Historiek

Historiek

De firma NACA startte in 1948 als revisie-atelier voor gebruikte machines uit de grafische sector. De contacten die haar stichter, de heer Paul van de Perre, met drukkerijen en aanverwante bedrijven onderhield, leidden stilaan tot hechte zakenrelaties, zodat het aantrekken van buitenlandse fabrieksagentschappen tot de logische evolutie behoorde.

Op die manier kreeg de firma tegen het einde van de jaren vijftig haar definitief en actueel aangezicht; een zuivere handelsfirma in grafische machines en producten.

Wat de keuze van het materiaal betreft, heeft NACA steeds geopteerd voor topkwaliteit, een permanente waarborg voor een storingvrije en winstgevende inzet van het machinepark ten voordele van de klant. Dit verklaart zonder twijfel het steeds weerkerend verkoopsucces dat  NACA bij haar cliënteel boekt.

Sinds 15 juni 2012 heeft NACA nv een nieuwe naam gekregen: Wifac nv. Wifac  is gespecialiseerd in investeringsprojecten. Technisch advies en projectbegeleiding zijn echter geen ijdele woorden. De potentiële koper wordt steeds snel, correct en gedetailleerd geïnformeerd.

Dit principe trekt Wifac door in haar naverkoopdienst. Serviceprestaties worden met de meeste zorg en binnen de kortste tijd volbracht. Dankzij de soepelheid en de polyvalentie van het team, betekent  Wifac  een waardevolle en betrouwbare partner in het productieproces van de grafische sector.

Wifac nv maakt deel uit van de Wifac Holding B.V., die bedrijven heeft in België en Nederland.

 

 

 

 

 

 
Rubberdoeken, perschemie, inkt, lakplaten, etc., etc.
Meer info
Onlangs verschenen: Wifacts 2019!
Meer info
Nieuwe editie Koenig & Bauer Report is verschenen
Meer info
NIEUW: Hugo Beck folieverpakkingsmachines
Meer informatie